Duurzame energie voor alle bewoners

Er zijn volop kansen, daar maken we werk van

Zo werkt het.

Coöperatie ZonKracht Capelle U.A. is een energiecoöperatie waaraan inwoners van Capelle aan den IJssel kunnen deelnemen door lid te worden en mee te doen met een zonnedakproject. Een dakeigenaar stelt zijn dak beschikbaar voor het plaatsen van zonnepanelen voor 15 jaar, de subsidieduur en heeft verder geen kosten. We zijn momenteel met een aantal dakeigenaren in gesprek om projecten te realiseren.

Voor de benodigde subsidie maken we gebruik van de zogenaamde Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) die ook wel de Postcoderoos regeling wordt genoemd, òf de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++). De coöperatie verzorgt het plaatsen van de zonnepanelen, de aanvraag van de subsidie en de contractuele afspraken met de diverse partijen.

De coöperatie verkoopt de opgewekte stroom aan een energieleverancier die de groene stroom via het elektriciteitsnet levert aan de deelnemers. Zodoende kunnen bewoners in de buurt van het dak profiteren van zonnepanelen. Dit is vooral interessant voor bewoners die geen zonnepanelen kunnen of willen plaatsen op hun eigen dak (appartement, huurhuis, dak op het noorden, etc).

Wie kunnen meedoen?

Dit initiatief is bedoeld voor alle inwoners van Capelle aan den IJssel die Capelle duurzamer willen maken en tevens een leuk rendement willen maken op hun spaargeld.

Inmiddels zijn er voldoende deelnemers voor het zonnedakproject op Kindcentrum Ontdekrijk, dus is de inschrijving gesloten. Op naar het volgende project….

Zo doe je mee aan een zonnedak

 • Stap 1

  We zoeken een geschikt dak voor zonnepanelen

 • Stap 2

  We zorgen dat het project winst oplevert

 • Stap 3

  Jij kan meedoen in het zonnedak en zo je eigen stroom opwekken

 • Stap 4

  We laten de zonnepanelen op het dak leggen

 • Stap 5

  Samen produceren we duurzame stroom en plukken de vruchten

Postcoderoos

De Postcoderoosregeling is bedoeld om de opwekking van lokaal opgewekte duurzame energie te stimuleren. Met deze regeling, die bestaat sinds 1 januari 2014 kunnen bewoners via een coöperatie collectief investeren in zonnepanelen op het ‘dak van een ander’.

Door de opgewekte zonnestroom te verkopen aan een energieleverancier en door gebruik te maken van subsidie van de overheid wordt de investering terugverdiend.

Deze regeling wordt de Postcoderoosregeling genoemd omdat alleen huishoudens die in de nabijheid van het collectieve systeem wonen mee kunnen doen door lid te worden van de coöperatie. Leden van de coöperatie kunnen vijftien jaar lang profiteren van de groene stroom als ze in de zogenaamde postcoderoos wonen. Dit zijn alle postcodes met dezelfde vier cijfers als het postcodegebied waarin de productie-installatie staat, plus de direct hieraan grenzende postcodes. Per 1 april 2021 is er een vernieuwde postcoderoosregeling van kracht. Meer informatie over de nieuwe regeling is te vinden op de website van Energie Samen.

Onderstaand als voorbeeld postcode 2902 met aangrenzende postcodenummers, deze vormen samen een Postcoderoos. Als de zonnestroominstallatie in één van deze postcodenummers staat kunnen de bewoners van onderstaande postcodenummers gebruik maken van de regeling. De installatie hoeft niet in het hart van de postcoderoos te staan, het mag ook in één van de ‘blaadjes’ staan.

Veelgestelde vragen over Zonkracht Capelle

ZonKracht Capelle U.A. is een coöperatie: Wat is een coöperatie?

Een coöperatie is een onderneming waarin de leden de baas zijn. ZonKracht zijn wij dus met zijn allen.

Wie kunnen meedoen?

Inwoners, instellingen en bedrijven kunnen meedoen aan een project. De voorwaarde is dat het adres van de deelnemer in het gebied van de postcoderoos ligt en dat er een ‘kleinverbruik elektriciteitsaansluiting is. Deelnemers worden automatisch lid van de coöperatie.

Door mee te doen heeft u niet alleen een leuk rendement op uw spaargeld, maar u levert een belangrijke bijdage in het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen en daarmee verminderen van de CO2 uitstoot.

Ik ben huurder, kan ik ook meedoen?

Ja, als je in het postcode gebied woont.

Ik heb een bedrijf aan huis. Kan ik meedoen?
Ja. Wel moet er sprake zijn van een kleinverbruik elektriciteitsaansluiting van maximaal 3x80A.
Wat gebeurt er als ik ga verhuizen?
Als je gaat verhuizen naar een plek buiten de postcoderoos dan kun je gewoon je participaties behouden.
Wat is een participatie?
Met een participatie investeer je voor een deel in het hele zonnedak en deel je mee in de winst van de coöperatie.
Kan ik meedoen als ik zelf al zonnepanelen heb?

Ja, deelname staat los van eigen zonnepanelen of energieverbruik. Wel moet je in het gebeid van de postcoderoos wonen.

Hoeveel participaties kan ik kopen?

Het minimum is 1 participatie, het maximum is 25 per lid.

Wat doen we als er meer of minder stroom wordt opgewekt dan we nu verwachten?

Dat wordt eerijk verdeeld over de deelnemers.

Moet ik overstappen van leverancier?
Nee, niet per se, maar we vinden het wel fijn wanneer je overstapt naar de leverancier (Greenchoice) aan wie wij als coöperatie de opgewekte stroom verkopen. De coöperatie  ontvangt van deze energieleverancier voor iedere klant die meedoet namelijk een vergoeding. Mocht je niet willen overstappen is dat natuurlijk ook goed. Greenchoice heeft een aantrekkelijk aanbod voor participanten van ZonKracht Capelle.
Is Greenchoice een goede keuze?
Greenchoice een gerenommeerd bedrijf en staat hoog genoteerd als groene energie leverancier. Evenzo eindigt Greenchoice ieder jaar hoog op de lijstjes met voordelige aanbieders van groene stroom.
Hoe zit het met verzekeringen?
Er wordt een verzekering afgesloten voor brand, storm, hagel en blikseminslag.
Wie betaalt mijn aandeel in de opbrengst van het stroom opwekken?

De netto opbrengst wordt jaarlijks pro rata naar het aantal participaties door ZonKracht Capelle uitbetaald.

Hoeveel CO2 uitstoot bespaar ik?

Elke participatie geeft een reductie aan CO2 uitstoot van circa 155 kg per jaar

Wat gebeurt er met de zonnepanelen na 15 jaar?

Na 15 jaar stopt het zonnedak project, ondanks dat de (economische) levensduur van zonnepanelen veel langer is dan 15 jaar. Zonnepanelen gaan naar verwachting 25 tot 30 jaar mee. De subsidie die we ontvangen voor dit zonnedak loopt echter 15 jaar en zonder die subsidie kunnen we geen rendabel project meer exploiteren. Zoals het er nu naar uitziet gaan de zonnepanelen van kindcentrum Ontdekrijk na 15 jaar door de school gebruikt worden en dat vinden we een hele mooie bestemming.

Wat gebeurt er met de participatie als ik overlijd?

De participatie koop je voor 15 jaar en in die tijd kan er van alles gebeuren.

Als een lid overlijdt dan wordt het lidmaatschap beëindigt, tenzij de erfgenamen het lidmaatschap wensen over te nemen. Als het lidmaatschap wordt beëindigd dan worden de participaties overgenomen door de coöperatie tegen de vergoeding die op het moment van overlijden van toepassing is. Als de erfgenamen het lidmaatschap overnemen dan nemen ze daarmee ook de participaties over. Eventueel kunnen ze dan ook een deel verkopen.