Genoeg inschrijvers, inschrijving gesloten 

Het aantal inschrijvers is voldoende om de volgende stap te kunnen zetten en daar zijn we uiteraard erg blij mee! We hebben de inschrijving nu gesloten. De volgende stap is het tekenen van de Ledenovereenkomsten. Die gaan we door ons getekend opsturen naar de inschrijvers om deze mede te ondertekenen.

Bijstelling begroting 

Zoals inmiddels wel bekend zijn de prijzen van grondstoffen de laatste tijd flink gestegen. Ook de prijzen voor zonnepanelen en constructiemateriaal zijn gestegen en kunnen de komende tijd naar verwachting nog verder stijgen in prijs. Dit heeft gevolgen voor de eerder gemaakte begroting. Aangezien deze begroting conservatief was opgesteld en rekening was gehouden met prijsverhogingen, kunnen we de bijstelling beperkt houden. Met de zonnepanelenleverancier hebben we nieuwe, hogere prijsafspraken gemaakt en een pad uitgestippeld om eind dit jaar of begin volgend jaar de zonnepanelen te plaatsen. Gelukkig hebben we naast deze tegenvaller in prijs ook een aantal meevallers, maar de totale kosten zullen hoger uitkomen en daarom zal het aantal participaties moeten worden verhoogd. De begroting uit de Informatiebrochure wordt hierop aangepast en als extra informatie op de website gezet. Uiteraard zal dit een lichte verwatering van het rendement opleveren, maar we verwachten dat het uiteindelijke effect beperkt zal zijn. Het effectief rendement blijft circa 4%. 

Facturatie en realisatie 

Met de Ledenovereenkomst sturen we een nota mee voor het aantal participaties waarvoor ingetekend is. Zoals in de Informatiebrochure is vermeld wordt er per participatie € 42,- extra in rekening gebracht om de btw over de installatie te financieren. Dit extra bedrag wordt teruggestort zodra we de btw van de belastingdienst hebben teruggekregen. Tevens brengen we de contributie van € 5,- per lid voor het jaar 2022 in rekening. Zodra alle betalingen binnen zijn starten we met de realisatie van het zonnedak Kindcentrum Ontdekrijk. 

In de realisatiefase plaatsen we alle bestellingen voor de nieuwe elektra-aansluiting, de zonnepanelen, de E-installateur, de energieleverancier, etc. Tevens gaan we de organisatie en administratie van de coöperatie verder inrichten. Met de school gaan we de planning afstemmen om de installatie zo soepel mogelijk te laten verlopen, zonder overlast voor de kinderen. 

We verwachten vanaf 2022 gezamenlijk zonne-energie op te kunnen wekken.