SDE++

De Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++) is een subsidie regeling van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) om de productie van duurzame energie te stimuleren. Met deze regeling kan voor een nieuw project subsidie aangevraagd worden  die jaarlijks wordt uitgekeerd aan de hand van de hoeveelheid opgewekte energie.

De opgewekte energie wordt tevens verkocht aan de dak eigenaar en een energieleverancier. De jaarlijkse opbrengst wordt verdeeld onder de leden die participeren in de zonne-installatie. De subsidie is voor vijftien jaar gegarandeerd.

Om mee te kunnen doen aan deze regeling hoeven de deelnemers niet in de regio te wonen zoals met de Postcoderoos regeling het geval is.

De SDE++ regeling kan twee keer per jaar worden aangevraagd bij de RVO in twee openstellingsrondes: voorjaar en najaar. Per openstellingsronde kan subsidie aangevraagd worden in drie verschillende fases, waarbij de hoogte van de te verkrijgen subsidie sterk varieert per fase.

Het maximum subsidie bedrag in fase drie is het hoogst, maar het subsidieplafond kan dan al bereikt zijn. Meer informatie over deze regeling is te vinden op de RvO website.